Bir Windows paylaşımının ön belleklenmiş parola bilgisini temizlemek

Windows paylaşımlarına ağ üzerinden girdiğiniz parola ve kullanıcı adları yerel bilgisayarda depolanır ve bir sonraki girişlerde sorulmaz. Önbelleklenmiş veya depolanmış parolaları temizlemek için aşağıdakileri uygulayın.

Çalıştıra aşağıdaki komutu yazın:

  • rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr


Gelen listedeki ilgili kimlik bilgilerini kaldırın.

Çalıştıra aşağıdaki komutu yazın:

  • net use * /delete /yes

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir